Fourier-muunnosinfrastruktuuri (FTIR) spektroskopia

- Jun 21, 2017 -

FTIR pystyy tuottamaan tarkkuutta, toistettavuutta ja suotuisaa signaali-kohinasuhdetta.

FTIR-spektroskopian avulla on mahdollista havaita pienet absorbanssimuutokset järjestyksessä

10 - 3, mikä auttaa tekemään erospektroskopiaa, jossa erottuvat pienet

Funktionaalisesti aktiivisten tähteiden absorptiosarjat suuren taustan absorptiosta

Koko proteiini [122 - 128]. FTIR-spektroskopia käytetään usein biomolekyylien selvittämiseen

Ovat mukana nanohiukkasten synteesissä, joka on akateemisessa ja teollisuudessa voimakkaampaa   Tutkimus [10, 68, 129, 130]. Lisäksi FTIR on laajennettu myös nano-skaalautuneeseen tutkimukseen   Materiaalit, kuten vahvistus funktionaalisille molekyyleille, jotka on kovalenttisesti oksastettu hopeaan, hiiliin   Nanoputket, grafeenin ja kullan nanopartikkelit tai vuorovaikutukset entsyymin ja substraatin välillä   Katalyyttisen prosessin aikana [68,131,132]. Lisäksi se on ei-invasiivinen tekniikka. Lopuksi,   FTIR-spektrometrien edut hajaantumiselta ovat nopea tiedonkeruu, vahva signaali, suuri   Signaali-kohinasuhde ja vähemmän näytteen lämmitystä [133]. Äskettäin on edistytty entisestään   FTIR-menetelmä, jota kutsutaan heikennetyksi kokonaisheijastukseksi (ATR) -FTIR-spektroskopiaksi [134 - 136]. ATR-FTIR: n,   Voimme määrittää kemialliset ominaisuudet polymeeripinnalla ja näytteen valmistaminen on helppoa   Verrattuna tavanomaisiin FTIR: iin [10, 137 - 141]. Siksi FTIR on sopiva, arvokas, ei-invasiivinen kustannus   Tehokas ja yksinkertainen tekniikka tunnistaa biologisten molekyylien rooli hopea vähentää   Nitraattia hopeaan.


Pari:Transmission Electron Microscopy Seuraava:Skannauselektronimikroskopia