Kullan nanopartikkeleiden synteesi

- Apr 25, 2017 -

Kullan nanopartikkeleista on monia alustyyppejä, jotka perustuvat kokoon, muotoon ja fysikaalisiin ominaisuuksiin (kuvio 2). Aikaisimmat tutkittavat kullan nanopartikkelit ovat kullan nanoskooppeja (vaikka ne eivät ole täsmällisesti pallomaisia). Seuraavaksi on raportoitu nanorods, nanoshells ja nanocages. Tässä tarkastelussa käsitellään myös eräänlaista kultapohjaista nanohiukkastyyppiä, jolla on erinomaiset pinta-aktiiviset Raman-sirontaominaisuudet (ns. SERS-nanopartikkelit). Seuraavassa tekstissä termi "kullan nanopartikkelit" viittaa kaikkien näiden alatyyppien kokoelmaan ja kussakin tutkimuksessa käytettävien kullan nanopartikkeleiden alatyyppi määritellään aina kun se on mahdollista. Synteesitekniikoiden jatkuva kehittyminen viimeisten kahden vuosikymmenen aikana on mahdollista, että suurin osa näistä kullan nanopartikkeleista voidaan nyt tuottaa hyvin kontrolloidulla kokojakaumalla, joskus upealla tarkkuudella (esim. Nanokäreillä).

Pari:Kuinka tehdä hopeasetaatti? Seuraava:Kultananopartikkeleilla: optiset ominaisuudet